Uutiset

16.7.2017Kisko-Seura kotiseuturetkellä MommolassaLue lisää »

Mommolanjoki

Kisko kuuluu "Kisko-Vihdin järviseutuun", joka erottu Etelä-Suomessa runsasvesistöisenä maisemamaakuntana muutoin viljellystä kulttuurimaisemasta. Mommolan kartanon läpi virtaa Mommolanjoki, joka lähtee Hirsjärven Järvikulmalta ja laskee Kiskon Kirkkojärven kautta Kiskonjokeen ja sieltä edelleen mereen.Joessa on kaksi merkittävää patoa; ns. Sahankulmanpato Vilikkkalantien  ja Järvikulmantien risteyksessä ja Mommolan myllypato. Sahakulmanpato on myös merkitty valtakunnallisena retkeilykohteena.

Mommolan kartanonkoski ja mylly sekä myllypato ovat rauhoitetut, eikä sinne ole lupaa vierailla. Alue ei ole myöskään turvallinen liikkua.

Nayttokuva_2020-5-19_kello_16.25.05.png

Mommolan mylly ja pato on rakennettu jo 1700 luvulla ja "uudisrakennus" suunniteltiin 1858. Mylly palveli koko Toijan kylää ja vanha hevostie kulki Toijan kivimakasiinilta joen vartta myllylle. Sen jälkiä voi vieläkin nähdä maastossa. 
Toija ensimmäinen, hirsinen, "lainamakasiini" valmistui vuonna 1785 ja se korvattiin isommalla kivimakasiinilla 1858.
Kiskossa on toinenkin lainamakasiini, joka sijaitsee kirkonkylässä. Syy kahteen makasiiniin lähellä toisiaan oli lääniraja, joka kulki Toijan ja kirkonkylän välistä. Eri lääneihin kuuluvat kylät eivät päässeet sopimukseen makasiinin yhteiskäytöstä!

Mylly.jpg

1900-luvun alussa asennettiin myllyyn tasavirtageneraattori, josta johdettiin sähkö kartanon ja sen talousrakennusten valaistukseen. Myllyn siirryttyä kunnan omistukseen 1960-luvulla, jäi se heiteille ja katon pohjoislape romahti sisään. Sää runteli ja tuhosi pahoin myllyn koneet ja laitteet ja sen kunnostaminen on liki mahdotonta. 

Joki kuitenkin elää! Osana Kiskon Kirkkojärven vesistön kunnostamissuunnitelmaa on tavoite rakentaa kalatie Mommolankosken padolle, jotta taimen ja muut vaelluskalat saavat kutupaikkoja. Kosken voimalan kalatie valmistunee 2026, jolloin tarvitaan yläjuoksulla kelvollisia kutupuroja ja jokia. Tämä kunnostustyö on myös käynnissä Kirkkojärveen laskevan Kurkelanjoen latvoilla.
Mommolanjoen kunnostussuunnitelman on rahoittanu Ekoenergian virtavesirahasto ja ELY-keskus. Museovirasto on ollut mukana suunnittelussa varmistamassa kulttuurihistoriallisen miljöön säilymisen ja ennallistamisen jälkipolville.

Mommolankosken_pato_112019.jpegMommolankosken pato talvitulvan aikaan 11/2019

19.5.2020

2019 alkanut ennallistamisprojekti on saanut suunnittelurahoituksen, ja kalatien rakennussuunnitelma valmistunee kuluvan kesän aikana. Porrastettavan kosken lisäksi raivataan varovasti alajuoksua järvelle saakka, ja sorataan koskiosuuksia kutupaikoiksi. Totaalinen kalastusrauhoitus on jo nyt voimassa. Lisää ennallistamisesta myöhemmin.

Lammen_mittausta_28052020.JPG

Myllylammen pohjaprofiilin mittausta 28.5.2020

Mommolankosken ja myllylammen kalatien suunnittelu valmistui 7/2020. Nyt haetaan rahoitusta kalatien toteuttamiselle. Tavoitteena on toteuttaa kalatie 2022-203. Kosken voimalan  ja Hålldamin padon ohittava kalatie valmistuu talvella 2021-2022 mahdollistaen vaelluskaloilla vapaan meriyhteyden Kiskon kirkkojärveen ja edelleen sivujokiin ja puroihin n. 200 vuoden jälkeen.

Mommolankoski_09122020.png

9.12.2020

Mommolanjoki (Toijanjoki) sijaitsee Salon kaupungissa Varsinais-Suomen maakunnassa ja Kiskonjoen-Perniönjoen vesistössä. Joki saa alkunsa Hirsijärvestä ja päättyy Kirkkojärveen. Mommolanjoen valuma-alueen pinta-ala on noin 87,7 km2, josta vesistöjen osuus on noin 8,3 %.

Nykytilanteessa Mommolankosken pato estää kalojen ja vesieliöiden vaeltamisen Mommolanjoen yläosille. Joessa on kaiken kaikkiaan yhteensä kolme vaellusestettä muodostavaa patorakennetta, joista alin on Mommolankosken pato.

Luonnonmukainen kalatie kulttuurihistorialliset arvot huomioiden

Kalatien suunnitteli Ecoriver Oy Valonian tilauksesta. Suunniteltu kalatie on mahdollisimman luonnonmukainen rakenne, jonka rakentaminen avaisi kaloille vaellusyhteyden Kirkkojärvestä Mommolanjoen yläjuoksun koskialueille. Vaellusyhteyden palauttamisen edistäminen Mommolanjokeen on tällä hetkellä erityisen ajankohtaista, sillä Kiskonjoen Kosken voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan lähivuosina kalatie, joka avaa vaellusyhteyden merestä vaeltaville taimenille ja lohille. Kiskonjoen vesistö on yksi Etelä-Suomen arvokkaimmista vaelluskalavesistöistä, kansallisen kalatiestrategian kärkikohde ja koskiensuojelulailla suojeltu vesistö.

Kalatiesuunnitelma mahdollistaa kalatien rakentamisen luvituksen. Kalatien toteutus vaatii luvat maa- ja vesialueiden omistajilta ja mahdollisesti vesilain mukaisen luvan aluehallintovirastolta. Suunnittelmassa on huomioitu alueen kulttuurihistorialliset arvot, kuten Mommolankosken myllyrakennus ja maisema. Suunnittelun yhteydessä kysyttiin museoviranomaisten näkemyksiä kalatien toteutusvaihtoehdoista. Mommolan kartanon alue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY).

Mommolankosken kalatien suunnittelu on osa Valonian virtavesien kunnostushanketta.

Oulun Hupisaarten taimenpurot 

Tutustuimme keskellä Oulua sijaitseviin, kunnostettuihin jokipuroihin 3.10.2021. Hienolta näytti taimenen syysvaellus!


Hupisaaren_taimenet_1.jpg

Hupisaaren_taimenet_2.jpg

Nayttokuva_2021-10-3_kello_22.55.06.png