Uutiset

16.7.2017Kisko-Seura kotiseuturetkellä MommolassaLue lisää »

Mommolanjoki

Kisko kuuluu "Kisko-Vihdin järviseutuun", joka erottu Etelä-Suomessa runsasvesistöisenä maisemamaakuntana muutoin viljellystä kulttuurimaisemasta. Mommolan kartanon läpi virtaa Mommolanjoki, joka lähtee Hirsjärven Järvikulmalta ja laskee Kiskon Kirkkojärven kautta Kiskonjokeen ja sieltä edelleen mereen.Joessa on kaksi merkittävää patoa; ns. Sahankulmanpato Vilikkkalantien  ja Järvikulmantien risteyksessä ja Mommolan myllypato. Sahakulmanpato on myös merkitty valtakunnallisena retkeilykohteena.

Mommolan kartanonkoski ja mylly sekä myllypato ovat rauhoitetut, eikä sinne ole lupaa vierailla. Alue ei ole myöskään turvallinen liikkua.

Nayttokuva_2020-5-19_kello_16.25.05.png

Mommolan mylly ja pato on rakennettu jo 1700 luvulla ja "uudisrakennus" suunniteltiin 1858. Mylly palveli koko Toijan kylää ja vanha hevostie kulkee viljamakasiinilta joen vartta myllylle. Sen jälkiä voi vieläkin nähdä maastossa. 

Mylly.jpg

1900-luvun alussa asennettiin myllyyn tasavirtageneraattori, josta johdettiin sähkö kartanon ja sen talousrakennusten valaistukseen. Myllyn siirryttyä kunnan omistukseen 1960-luvulla, jäi se heiteille ja katon pohjoislape romahti sisään. Sää runteli ja tuhosi pahoin myllyn koneet ja laitteet ja sen kunnostaminen on liki mahdotonta. 

Joki kuitenkin elää! Osana Kiskon Kirkkojärven vesistön kunnostamissuunnitelmaa on tavoite rakentaa kalatie Mommolankosken padolle, jotta taimen ja muut vaelluskalat saavat kutupaikkoja. Kosken voimalan kalatie valmistunee 2026, jolloin tarvitaan yläjuoksulla kelvollisia kutupuroja ja jokia. Tämä kunnostustyö on myös käynnissä Kirkkojärveen laskevan Kurkelanjoen latvoilla.
Mommolanjoen kunnostussuunnitelman on rahoittanu Ekoenergian virtavesirahasto ja ELY-keskus. Museovirasto on ollut mukana suunnittelussa varmistamassa kulttuurihistoriallisen miljöön säilymisen ja ennallistamisen jälkipolville.

Mommolankosken_pato_112019.jpegMommolankosken pato talvitulvan aikaan 11/2019

19.5.2020

2019 alkanut ennallistamisprojekti on saanut suunnittelurahoituksen, ja kalatien rakennussuunnitelma valmistunee kuluvan kesän aikana. Porrastettavan kosken lisäksi raivataan varovasti alajuoksua järvelle saakka, ja sorataan koskiosuuksia kutupaikoiksi. Totaalinen kalastusrauhoitus on jo nyt voimassa. Lisää ennallistamisesta myöhemmin.

Lammen_mittausta_28052020.JPG

Myllylammen pohjaprofiilin mittausta 28.5.2020

Mommolankosken ja myllylammen kalatien suunnittelu valmistui 7/2020. Nyt haetaan rahoitusta kalatien toteuttamiselle. Tavoitteena on saada kalatien valmiiksi samaan aikaan, kun Kosken voimalan ohittava kalatie valmistuu n. 2023.