Uutiset

16.7.2017Kisko-Seura kotiseuturetkellä MommolassaLue lisää »
rakennukset.gif

31367-086237.jpegYleistä

Rakennukset ovat suojeluvaatimuksiltaan, käytöltään ja kunnoltaan varsin erilaisia.

Rakennukset voidaan niiden rakennushistoriallisen arvon ja käyttöhistorian perusteella jakaa eri luokkiin. Karttaliitteessä on yksilöity kartanopihan rakennukset, tallipihan rakennukset, puiston erilaiset talousrakennukset ja hävinneet rakennukset, joista osalla on perustusrakenteita jäljellä.

Rakennukset on suojeltu rakennussuojelulain nojalla.

Kartanopihan rakennukset ovat 1600 –1700-1800 –luvuilta ja muut rakennukset 1600-1800 –luvuilta.

Rakennusten rakennushistoria on pyritty selvittämään mahdollisimman tarkaan; kaikki tukimukset, mukaan lukien väri- ja tapettitutkimukset, on tehty ennen korjaamisen aloittamista. Tutkimusten perusteella on tehty suunnitelmat ja ohjeet ja kaikki työ on dokumentoitu mukaan lukien purettavat osat.

Rakennuttamistapa on valittu kunkin kohteen mukaan.

Kaikki korjaukset on tehty autenttista materiaalia mahdollisimman pitkälle säilyttäen.

Välttämätön uusiminen on tehty vanhoja työtapoja ja vanhoja tai entisenlaisia materiaalia käyttäen.

Kvarn1858.jpg

"Ritning till en Kvarnbyggnad ämnad att uppföras för 
Fru Lagmanskan de la Motte å dess Egendom Toija."
Dec. 1858